Offline & online seminars

In een seminar kan een belangrijke professor, dokter of expert een training geven over een specifiek thema en kan tegelijk de kennis van de deelnemers worden getoetst. Er zijn uitgebreide mogelijkheden:

  • Via bijvoorbeeld poll-vragen kan de mening van de deelnemers kenbaar worden gemaakt.
  • Er is de mogelijkheid om een enquête uit te voeren onder de deelnemers, waarvan wij de resultaten in een verhelderende rapportage presenteren.