MVO

Deci Medical Partners is een educatief mediabedrijf voor de gezondheidszorg sector. Niet alle partijen in de gezondheidszorg sector hebben de financiële middelen of mankracht om hun beleid uit te voeren op het niveau dat ze zelf eigenlijk zouden willen. Patiëntverenigingen zijn hier in veel gevallen een goed voorbeeld van.

De afgelopen jaren hebben wij geconstateerd dat er binnen patiëntverenigingen mensen werken die ontzettend betrokken zijn. Dit zijn vaak zelf ook patiënten. Deze mensen zetten zich met ziel en zaligheid in om de zorg rondom ernstige ziektebeelden te verbeteren. Dit doen zij naast een baan, een gezinsleven, sociale activiteiten en soms dus ook een eigen aandoening.

Deci Medical Partners wil ondersteuning bieden richting deze organisaties in de vorm van media uitingen en advies met gesloten beurzen. Denk aan een adviesrapport, de deelname aan podcasts, het schrijven en publiceren van artikelen in ons magazine “Mijn Gezondheidsgids”, of op het online platform www.mijngezondheidsgids.nl.

Op deze manier proberen we patiëntverenigingen te helpen hun doelstellingen sneller te verwezenlijken. Wij proberen op deze manier een steentje bij te dragen aan het verbeteren van zorgpaden, optimaliseren van zorgketens, het stimuleren van multidisciplinair samenwerken, met als einddoel het verbeteren van de totale patiëntenzorg in Nederland.