Co-creatie sessie

Een inspirerende co-creatie sessie houdt onder meer in:

  • Een diner met enkele experts uit een specifiek gebied;
  • Die aan de hand van scherpe stellingen kritische discussies voeren;
  • Samen met elkaar brainstormen;
  • Aangevuld met de benodigde humor.

Dit leidt tot inspirerende uitkomsten met als doel het verbeteren van zorgpaden, ketens en daarmee de kwaliteit van leven van de patiënt. Het bepaalt tevens waar informatiebehoefte ligt voor patiënten en zorgprofessionals. Dit kunnen vervolgens focusgebieden zijn in een media campagne.