Deci Medical PartnersWaarom wij bestaan

Deci Medical Partners is een educatief mediabedrijf voor de gezondheidszorg. Ons doel is om de kwaliteit van leven te verbeteren van patiënten met ernstige tweedelijns indicaties.
Dit doen wij door te bepalen waar de informatiebehoefte ligt bij artsen en patiënten als het gaat om deze indicaties, om daar vervolgens educatieve content over te ontwikkelen in de vorm van artikelen, video’s en podcasts.
Hiermee optimaliseren wij ketens, zorgpaden en adviseren we over het belang van effectief multidisciplinair overleg.

Onze werkwijze

Deci staat voor DEdicated, Connected en Insightful. Dit omschrijft ons DNA, onze persoonlijkheid, en hoe wij ons profileren in de samenwerking met onze stakeholders (patiënten, zorgprofessionals, verenigingen en de industrie). Deci Medical Partners gelooft in co-creëren en gezamenlijk vanuit een intensieve betrokkenheid hetzelfde doel nastreven. Onze kennis van de gezondheidszorg en de Nederlandse regelgeving is onze differentiator waardoor wij onze stakeholders optimaal kunnen adviseren en daarmee onnodige risico’s voor hen wegnemen.

Denken vanuit de patiënt is tegenwoordig de “standaard” in de zorg. Termen als “patiënt empowerment” en “shared decision making” maken wij tastbaar en meetbaar. Patiënten krijgen steeds meer keuzevrijheid en worden meer betrokken bij het stellen van hun behandelplan. Deci Medical Partners adviseert hoe de patiënt centraal te stellen met als doel het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt.

Daarnaast richten wij ons op de zorgverleners. Wij helpen te identificeren waar “knowledge gaps” liggen binnen specifieke zorgpaden en spelen daarop in door zorgverleners de juiste kennis te verschaffen of awareness te creëren over bepaalde indicatiegebieden en behandeltrajecten.

Mijn Gezondheidsgids  is ons eigen mediakanaal om met patiënten en zorgverleners te communiceren.

Hieronder een selectie van onze platformen en partners